Con Kênh Xanh Xanh (Vòng 1: HLV Mạnh Quân) (Tuổi 20 Hát 2014)
Con Kênh Xanh Xanh (Vòng 1: HLV Mạnh Quân) (Tuổi 20 Hát 2014)