Cơm Thừa Canh Cặn (Karaoke)
Cơm Thừa Canh Cặn (Karaoke)
Thể loại: Việt Nam, Nhạc Trẻ