Chỉ Riêng Mình Ta (Thử Thách Cùng Bước Nhảy 2012)
Chỉ Riêng Mình Ta (Thử Thách Cùng Bước Nhảy 2012)
Thể loại: Việt Nam, Nhạc Trẻ