Cảm Ơn (Live)
Cảm Ơn (Live)
Thể loại: Việt Nam, Nhạc Trẻ