Bông Hoa Trắng (Lung Linh Sắc Việt 02)
Bông Hoa Trắng (Lung Linh Sắc Việt 02)
Thể loại: Việt Nam, Nhạc Trẻ