Biển Và Ánh Trăng (Lung Linh Sắc Việt 02)
Biển Và Ánh Trăng (Lung Linh Sắc Việt 02)
Thể loại: Việt Nam, Nhạc Trẻ