Bài Ca Hà Nội (Tuổi 20 Hát 2014 - Vòng Chung Kết)
Bài Ca Hà Nội (Tuổi 20 Hát 2014 - Vòng Chung Kết)