Bạc Phận – Dạ Cổ Hoài
Bạc Phận – Dạ Cổ Hoài
Thể loại: Việt Nam, V-Pop