Đã diễn ra
26/10/2019
7B Hoàng Hoa Thám, TP. Đà Lạt
20/10/2019
165 Thái Hà Hà Nội
08/10/2019
22 Lê Thánh Tôn, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh