yêu thì yêu không yêu thì yêu (acoustic)

yêu thì yêu không yêu thì yêu (acoustic)

Lời bài hát yêu thì yêu không yêu thì yêu (acoustic)

Đóng góp bởi

Khi gặp anh là thời gian bỗng dưng lặng im Nghe nhịp tim khẽ rung lên từng hồi em bối rối Ôi giồi ôi! Hình như em lỡ rơi vào đây Vào tình yêu tình yêu với anh này Baby tell me. Do you really like me? Baby tell me. Do you really need me? Thế gian kia có bảy tỷ người Mà trái tim em chỉ cần nụ cười anh Baby baby muốn sao đây muốn sao đây Baby baby muốn sao đây yêu không yêu hãy nói một lời Tính sao đây tính sao đây Baby baby tính sao đây. Yêu thì yêu không yêu thì Yêu... Yêu... Yêu... Yêu... Yêu... Yêu... Yêu... Yêu... Yêu... Yêu thì yêu không yêu thì Yêu... Yêu... Yêu... Yêu... Yêu... Yêu... Yêu... Yêu... Yêu... Yêu thì yêu không yêu thì yêuuu This is A M E E baby do you wanna play with me Anh ơi anh đi loanh quanh chẳng cẩn thận tẹo nào mà rơi vào tim em đây Em thì hay viết bản tình ca da diết Mà sao hợp âm thì ít mà em lại thấy hợp anh thì nhiều Người ta thường nói gần mực thì đen gần đèn thì sáng Mà sao gần anh đầu em cuồng quay chẳng biết là đêm hay ngày Chắc là, em say, say từ giây ban đầu Em đâu biết uống nên do anh hết anh chịu trách nhiệm đi Baby tell me. Do you really like me? Baby tell me. Do you really need me? Thế gian kia có bảy tỷ người Mà trái tim em chỉ cần nụ cười anh Baby baby muốn sao đây muốn sao đây Baby baby muốn sao đây yêu không yêu hãy nói một lời Tính sao đây tính sao đây Baby baby tính sao đây. Yêu thì yêu không yêu thì Yêu... Yêu... Yêu... Yêu... Yêu... Yêu... Yêu... Yêu... Yêu... Yêu thì yêu không yêu thì Yêu... Yêu... Yêu... Yêu... Yêu... Yêu... Yêu... Yêu... Yêu... Yêu thì yêu không yêu thì Yêu... Yêu... Yêu... Yêu... Yêu... Yêu... Yêu... Yêu... Yêu... Yêu thì yêu không yêu thì Yêu... Yêu... Yêu... Yêu... Yêu... Yêu... Yêu... Yêu... Yêu... Yêu thì yêu không yêu thì yêu...