thường thường

thường thường

Lời bài hát thường thường

Đóng góp bởi

Một ngày thường của em thêm một chút bánh trà và làm vài hơi thuốc lá Một ngày thường thường của em ngày trong veo bồi thêm chút nghĩ suy nghĩ về… Là li lá là li lá là Là li lá là li lá là (lá la) Là li lá là li lá là Lại đây ngồi nghe em hát cho vui Là li lá là li lá là Là li lá là li lá là (lá la) Là li lá là li lá là Lại đây ngồi nghe em hát cho vui uhm~ em hát cho vui uhm~