đã từng

đã từng

Lời bài hát đã từng

Đóng góp bởi

Đêm trong lành phiêu du Giọng hát nhỏ to giai điệu xưa cũ Trò chơi của những nốt nhạc dịu êm ái Gửi vào trong đêm đến ai Hai tay đàn buông lơi Tình tang câu hát ai tỏ ai viết Làm rơi vào những nốt nhạc dịu xao xuyến Gửi vào trong đêm đến ai Đã từng như thế Đã từng trông thấy nhau từ kiếp nào Thấy đôi mắt xanh, thế giới vòng quanh Dường như ta đã quen nhau lâu dài Hơn cả trần thế Hơn cả thời gian mà ta đếm được Vẫn đôi mắt xanh, vẫn em và anh Dường như ta thấy điều ta đã từng Lalalalalala là ta đã từng Lalalala là ta đã từng với nhau Lalalala là ta đã từng Lalalala là ta đã từng Đêm trong lành phiêu du (lalalalala) Giọng hát nhỏ to giai điệu xưa cũ (lalalalala) Trò chơi của những nốt nhạc dịu êm ái Gửi vào trong đêm đến ai Hai tay đàn buông lơi Tình tang câu hát ai tỏ ai viết Làm rơi vào những nốt nhạc dịu xao xuyến Gửi vào trong đêm đến ai Đã từng như thế Đã từng trông thấy nhau từ kiếp nào Thấy đôi mắt xanh, thế giới vòng quanh Dường như ta đã quen nhau lâu dài Hơn cả trần thế Hơn cả thời gian mà ta đếm được Vẫn đôi mắt xanh, vẫn em và anh Dường như ta thấy điều ta đã từng (Oh dejavu) x4 Đã từng như thế Đã từng trông thấy nhau từ kiếp nào Thấy đôi mắt xanh, thế giới vòng quanh Dường như ta đã quen nhau lâu dài Hơn cả trần thế Hơn cả thời gian mà ta đếm được Vẫn đôi mắt xanh, vẫn em và anh Dường như ta thấy điều ta đã từng Lalalalalala là ta đã từng Lalalala là ta đã từng với nhau Lalalala là ta đã từng Lalalala là ta đã từng