Lời bài hát bientan

Đóng góp bởi

3 giờ, em ngồi Mưa trong lòng tay ôm những phiếm du Câu nhạc, cánh hạc Ru chân trời nào nhẹ nhàng đưa đu Tiếng ai cất lên ý thơ Và một giây em bất ngờ Bước chân mộng mơ về nơi hành tinh tím xoay vần Điều gì đúng? Điều gì sai? Lãng du một mai chỉ còn mình anh vẫn say tìm (Đưa em đi - xa nơi đây - ah) Ai như biến tan Có làm rơi nụ hôn đậm sâu từ lâu vào mây ngàn (Em đang say - con tim ngây ngất) Ai như vẫn chờ Cho bình yên lại đến vì sao đành thờ ơ Buông lời, rối bời Cung đàn cùng ngân lên đôi ba câu Yêu vội, xa vội Cho giấc ngủ vùi này càng thêm sâu Tiếng ai cất lên ý thơ Và một giây em bất ngờ Bước chân mộng mơ về nơi hành tinh tím xoay vần Điều gì đúng? Điều gì sai? Lãng du một mai chỉ còn mình anh vẫn say tìm (Đưa em đi - xa nơi đây - ah) Ai như biến tan Để giờ đây vòng tay nồng ấm chìm sâu theo vô vàn (Em đang say - con tim ngây ngất) Ai như vẫn chờ Cho bình minh lại lên và xin đừng làm ngơ (Đưa em đi - xa nơi đây - ah) Ai như biến tan Có làm rơi nụ hôn đậm sâu từ lâu vào mây ngàn (Em đang say - con tim ngây ngất) Ai như vẫn chờ Cho bình yên lại đến vì sao đành thờ ơ (Đưa em đi - xa nơi đây - ah) Ai như biến tan Để giờ đây vòng tay nồng ấm chìm sâu theo vô vàn (Em đang say - con tim ngây ngất) Ai như vẫn chờ Cho bình minh lại lên và xin đừng làm ngơ