Yotaka no Yume (Zoids Genesis Opening)

Yotaka no Yume (Zoids Genesis Opening)