Yêu Vội Vàng

Yêu Vội Vàng

Xem MV bài hát

Lời bài hát Yêu Vội Vàng

Đóng góp bởi

Vội vàng yêu nhau
Rồi nói chia tay
Vội vàng yêu nhau
Rồi nói xa nhau
Vội vàng yêu anh
Vội vàng yêu em
Vội vàng ta đến
Bên nhau người ơi
Vội vàng yêu nhau
Rồi ôm xót xa
Vội vàng yêu nhau
Làm nát con tim nhau
Vội vàng yêu nhau
Vội vàng yêu nhau
Vội vàng như thế
Để lại nỗi đau
Tại sao anh yêu em
Và tại sao em yêu anh
Chỉ một lần như thế
Ta đã thuộc về nhau
Rồi bao nhiêu yêu thương
Và bao nhiêu đắng cay
Cho nhau tháng ngày u tối
Chỉ còn hôm nay thôi
Và rồi mai ta xa nhau
Đừng buồn lòng thêm nữa
Ta chẳng là của nhau
Chẳng còn yêu nhau thôi
Mình chia tay hỡi em
Vì đôi ta
Yêu nhau quá vội vàng
Vội vàng yêu nhau
Rồi nói chia tay
Vội vàng yêu nhau
Rồi nói xa nhau
Vội vàng yêu anh
Vội vàng yêu em
Vội vàng ta đến
Bên nhau người ơi
Vội vàng yêu nhau
Rồi ôm xót xa
Vội vàng yêu nhau
Làm nát con tim nhau
Vội vàng yêu nhau
Vội vàng yêu nhau
Vội vàng như thế
Để lại nỗi đau
Tại sao anh yêu em
Và tại sao em yêu anh
Chỉ một lần như thế
Ta đã thuộc về nhau
Rồi bao nhiêu yêu thương
Và bao nhiêu đắng cay
Cho nhau tháng ngày u tối
Chỉ còn hôm nay thôi
Và rồi mai ta xa nhau
Đừng buồn lòng thêm nữa
Ta chẳng là của nhau
Chẳng còn yêu nhau thôi
Mình chia tay hỡi em
Vì đôi ta
Yêu nhau quá vội vàng
Vội vàng yêu nhau
Rồi nói chia tay
Vội vàng yêu nhau
Rồi nói xa nhau
Vội vàng yêu anh
Vội vàng yêu em
Vội vàng ta đến
Bên nhau người ơi
Vội vàng yêu nhau
Rồi ôm xót xa
Vội vàng yêu nhau
Làm nát con tim nhau
Vội vàng yêu nhau
Vội vàng yêu nhau
Vội vàng như thế
Để lại nỗi đau
Vội vàng yêu nhau
Rồi nói chia tay
Vội vàng yêu nhau
Rồi nói xa nhau
Vội vàng yêu anh
Vội vàng yêu em
Vội vàng ta đến
Bên nhau người ơi
Vội vàng yêu nhau
Rồi ôm xót xa
Vội vàng yêu nhau
Làm nát con tim nhau
Vội vàng yêu nhau
Vội vàng yêu nhau
Vội vàng như thế
Để lại nỗi đau
Vội vàng yêu nhau
Vội vàng yêu nhau
Vội vàng như thế
Để lại nỗi đau