Yêu Trong Chánh Niệm

Yêu Trong Chánh Niệm

Lời bài hát Yêu Trong Chánh Niệm

Đóng góp bởi

Vì kiếp nao ta còn nợ nhau Nên kiếp nay gặp lại trả duyên xưa Nguyện hứa Thương yêu trong chánh niệm Đoạn tình duyên này giữ sao cho vẹn nguyên Cùng nắm tay qua cỏi ta bà Mình dìu dắt nhau Qua ngàn phong ba Ngày nắm cơm chay với rau cà Đêm nghe khúc nhân sinh vô thường , tự ngộ Chờ ngàn năm để đc găp nhau Đợi vạn kiếp mới duyên khang tào Còn nợ nhau mới đi cùng nhau Nguyện về sau trầu mãi bên cau Mặc trần gian kết duyên mõng manh Còn đôi ta chấp tay nguyện thề Trọn đạo phu thê xin vẹn nguyên Qua kiếp này cùng nhau về cỏi thần tiên Tu 100 năm mới đi chung thuyền Tu ngàn năm mới cùng chung gối Gặp vạn người khắp trong thiên hạ Ta chỉ cần, 1 người nắm tay đi cùng