Yêu Trên Đầu Môi

Yêu Trên Đầu Môi

Lời bài hát Yêu Trên Đầu Môi

Đóng góp bởi

Đừng nên khơi nhắc lại chuyện xưa
Nhất là anh và em chia tay đã lâu
Em không tin xa nhau anh sống một mình anh.
Chuyện tình yêu khó nói
Giống như trò chơi cút bắt trốn tìm.
Nếu không tại anh thì em đã có một tình yêu.
Ngồi nơi đây nhớ về ngày xưa
Biết rằng anh giờ đây bên người xa lạ.
Có nuối tiếc cũng đành ngậm đắng cay mà thôi
Tình là thế dẫu biết mấy ai
Khi yêu luôn sống chân thành
Chắc tại vì em khi yêu luôn sống cho người
Trong tình yêu cũng vậy
Chỉ cần biết thương biết nghĩ cho nhau
Dù là nhỏ nhoi cũng sẽ bước qua
để có nhau hoài
Nhưng mà anh trong tim
Không còn thiết tha tình em
Bởi vì những người đến sau đã lấy trái tim anh
Dù chỉ trên đầu môi
Đừng nên khơi nhắc lại chuyện xưa
Nhất là anh và em chia tay đã lâu
Em không tin xa nhau anh sống một mình anh.
Chuyện tình yêu khó nói
Giống như trò chơi cút bắt trốn tìm.
Nếu không tại anh thì em đã có một tình yêu.
Ngồi nơi đây nhớ về ngày xưa
Biết rằng anh giờ đây bên người xa lạ.
Có nuối tiếc cũng đành ngậm đắng cay mà thôi
Tình là thế dẫu biết mấy ai
Khi yêu luôn sống chân thành
Chắc tại vì em khi yêu luôn sống cho người
Trong tình yêu cũng vậy
Chỉ cần biết thương biết nghĩ cho nhau
Dù là nhỏ nhoi cũng sẽ bước qua
để có nhau hoài
Nhưng mà anh trong tim
Không còn thiết tha tình em
Bởi vì những người đến sau đã lấy trái tim anh
Dù chỉ trên đầu môi
Trong tình yêu cũng vậy
Chỉ cần biết thương biết nghĩ cho nhau
Dù là nhỏ nhoi cũng sẽ bước qua
để có nhau hoài
Nhưng mà anh trong tim
Không còn thiết tha tình em
Bởi vì những người đến sau đã lấy trái tim anh
Dù chỉ trên đầu môi