Yêu Thương Trong Niềm Đau

Yêu Thương Trong Niềm Đau

Lời bài hát Yêu Thương Trong Niềm Đau

Đóng góp bởi

Thầm lặng bên em để thấy
Xung quanh em bao nhiêu u sầu
Khi màn đêm muốn mang em
Đi đến nơi xa
Nơi không anh ở bên
Chỉ vì một hai lời nói
Nhưng hôm nay em ra đi rồi
Có phải không trong lòng em
Cũng muốn cách xa anh mà
Vậy cố gắng thêm chi
Vì anh biết em cũng chẳng về đâu
Tại sao lại hứa bên nhau
Trao nhau yêu thương thật đậm sâu
Mà nay em đã nỡ bước
Đi với ai rồi
Để anh chìm đắm trong
Bao nỗi nhung nhớ muộn phiền
Cố xóa hết những giấc mơ về em
Tại sao lại hứa bên nhau
Trao nhau yêu thương thật đậm sâu
Để giờ đây anh
Ôm thương đau đang úa màu
Có còn gì nữa đâu
Khi vết thương càng sâu
Thì thôi yêu thương hôm nay
Anh cố giấu trong niềm đau
Chỉ vì một hai lời nói
Nhưng hôm nay em ra đi rồi
Có phải không trong lòng em
Cũng muốn cách xa anh mà
Vậy cố gắng thêm chi
Vì anh biết em cũng chẳng về đâu
Tại sao lại hứa bên nhau
Trao nhau yêu thương thật đậm sâu
Mà nay em đã nỡ bước
Đi với ai rồi
Để anh chìm đắm trong
Bao nỗi nhung nhớ muộn phiền
Cố xóa hết những giấc mơ về em
Tại sao lại hứa bên nhau
Trao nhau yêu thương thật đậm sâu
Để giờ đây anh
Ôm thương đau đang úa màu
Có còn gì nữa đâu
Khi vết thương càng sâu
Thì thôi yêu thương hôm nay
Anh cố giấu trong niềm đau
Tại sao lại hứa bên nhau
Trao nhau yêu thương thật đậm sâu
Mà nay em đã nỡ bước
Đi với ai rồi
Để anh chìm đắm trong
Bao nỗi nhung nhớ muộn phiền
Cố xóa hết những giấc mơ về em
Tại sao lại hứa bên nhau
Trao nhau yêu thương thật đậm sâu
Để giờ đây anh
Ôm thương đau đang úa màu
Có còn gì nữa đâu
Khi vết thương càng sâu
Thì thôi yêu thương hôm nay
Anh cố giấu trong niềm đau