Yêu Thầm

Yêu Thầm

Lời bài hát Yêu Thầm

Đóng góp bởi

Lời yêu thương chưa ngỏ
Sao đành bỏ ra đi
Để lại một mình anh
Ôm mối tình tuyệt vọng
Em chim sáo sổ lồng
Để rồi sáo sang sông
Ngày mai em xa rồi
Chỉ còn lại riêng tôi
Ôm kỷ niệm ngày xưa
Hai đứa thuở cùng trường
Anh xây ước mơ đầu
Ai ngờ tình bễ dâu
Lúc trước vẫn biết
Thầm yêu là đau khổ
Nhưng anh luôn mong
Thuyền em còn xa bến đổ
Như hoa hé nhụy chờ ai
Cho duyên thắm đừng tàn phai
Và nguyện trao mãi về em
Những ước mơ dài
Từ đây em theo chồng
Mơ nhiều cũng bằng không
Mây hững hờ lặng trôi
Thương tiếc chi cũng rồi
Như trăng khuất cuối đồi
Chôn vùi đành lòng thôi
Lời yêu thương chưa ngỏ
Sao đành bỏ ra đi
Để lại một mình anh
Ôm mối tình tuyệt vọng
Em chim sáo sổ lồng
Để rồi sáo sang sông
Ngày mai em xa rồi
Chỉ còn lại riêng tôi
Ôm kỷ niệm ngày xưa
Hai đứa thuở cùng trường
Anh xây ước mơ đầu
Ai ngờ tình bễ dâu
Lúc trước vẫn biết
Thầm yêu là đau khổ
Nhưng anh luôn mong
Thuyền em còn xa bến đổ
Như hoa hé nhụy chờ ai
Cho duyên thắm đừng tàn phai
Và nguyện trao mãi về em
Những ước mơ dài
Từ đây em theo chồng
Mơ nhiều cũng bằng không
Mây hững hờ lặng trôi
Thương tiếc chi cũng rồi
Như trăng khuất cuối đồi
Chôn vùi đành lòng thôi
Như trăng khuất cuối đồi
Chôn vùi đành lòng thôi