Yêu Rồi (Cover)

Yêu Rồi (Cover)

Lời bài hát Yêu Rồi (Cover)

Đóng góp bởi

Khi yêu ai rồi Chẳng cần biết bên ngoài nắng to hay là mưa rào Chỉ cần biết phải chạy rất nhanh để được tới nơi có người mình thương Khi yêu ai rồi Chẳng cần biết mai này có vui hay là không Chỉ cần bàn tay bên bàn tay, bờ vai bên bờ vai không thôi ĐK: Tình yêu là những đứa trẻ rong chơi, chỉ cần tìm thấy nhau sẽ cần nhau thôi Và cùng chơi với nhau chẳng hề lo âu ngày mai sau thế nào Và ta là những đứa trẻ rong chơi, rồi ta tìm thấy nhau nên gần nhau thôi Từ ngày ta có nhau chẳng hề lo âu chẳng xa cách đâu Khi yêu ai rồi Chẳng cần biết bên ngoài nắng to hay là mưa rào Chỉ cần biết phải chạy rất nhanh để được tới nơi có người mình thương Khi yêu ai rồi Chẳng cần biết mai này có vui hay là không Chỉ cần bàn tay bên bàn tay, bờ vai bên bờ vai không thôi ĐK: Tình yêu là những đứa trẻ rong chơi, chỉ cần tìm thấy nhau sẽ cần nhau thôi Và cùng chơi với nhau chẳng hề lo âu ngày mai sau thế nào Và ta là những đứa trẻ rong chơi, rồi ta tìm thấy nhau nên gần nhau thôi Từ ngày ta có nhau chẳng hề lo âu chẳng xa cách đâu Tình yêu là những đứa trẻ rong chơi, chỉ cần tìm thấy nhau sẽ cần nhau thôi Và cùng chơi với nhau chẳng hề lo âu ngày mai sau thế nào Và ta là những đứa trẻ rong chơi, rồi ta tìm thấy nhau nên gần nhau thôi Từ ngày ta có nhau chẳng hề lo âu chẳng xa cách đâu