Yêu Nhiều Ghen Nhiều

Yêu Nhiều Ghen Nhiều

Xem MV bài hát

Lời bài hát Yêu Nhiều Ghen Nhiều

Đóng góp bởi

Cách xa lâu nay Đây là ngày anh ước mong Suốt bao năm qua Đã làm hai ta trông ngóng Cứ mong sao cho Con đường ngày hôm nay Ngắn đi nhiều Để anh có thể về gặp em sớm hơn Nếu như em đang lang thang Cùng ai tối nay Giữ yên đôi tay Chờ anh đến với em ngay Người mà đang đứng trước em Là người đã nhớ em rất nhiều Từ nay đừng đi cùng ai Khi không có anh Vì anh không thấy yên tâm Để em một mình lâu hơn Sợ một ai đó đến bên em Lúc ta giận hờn Sợ người em cưới không phải anh Sợ niềm tin chúng ta giá lạnh Nếu như không cùng em thì không ai nữa Cuộc đời này ý nghĩa hơn Khi ta từng ngày bên nhau Dù cho xa cách Vẫn thương nhau đến trắng mái đầu Đừng buồn khi thấy anh cứ ghen Và lo giữ em thôi Vì không giữ em thì anh mất em rồi Cách xa lâu nay Đây là ngày anh ước mong Suốt bao năm qua Đã làm hai ta trông ngóng Cứ mong sao cho Con đường ngày hôm nay Ngắn đi nhiều Để anh có thể về gặp em sớm hơn Nếu như em đang lang thang Cùng ai tối nay Giữ yên đôi tay Chờ anh đến với em ngay Người mà đang đứng trước em Là người đã nhớ em rất nhiều Từ nay đừng đi cùng ai Khi không có anh Vì anh không thấy yên tâm Để em một mình lâu hơn Sợ một ai đó đến bên em Lúc ta giận hờn Sợ người em cưới không phải anh Sợ niềm tin chúng ta giá lạnh Nếu như không cùng em thì không ai nữa Cuộc đời này ý nghĩa hơn Khi ta từng ngày bên nhau Dù cho xa cách Vẫn thương nhau đến trắng mái đầu Đừng buồn khi thấy anh cứ ghen Và lo giữ em thôi Vì không giữ em thì anh mất em rồi Vì anh không thấy yên tâm Để em một mình lâu hơn Sợ một ai đó đến bên em Lúc ta giận hờn Sợ người em cưới không phải anh Sợ niềm tin chúng ta giá lạnh Nếu như không cùng em thì không ai nữa Cuộc đời này ý nghĩa hơn Khi ta từng ngày bên nhau Dù cho xa cách Vẫn thương nhau đến trắng mái đầu Đừng buồn khi thấy anh cứ ghen Và lo giữ em thôi Vì không giữ em thì anh mất em rồi Đừng buồn khi thấy anh cứ ghen Và lo giữ em thôi Vì không giữ em thì anh mất em rồi