Yêu Người Gian Dối

Yêu Người Gian Dối

Lời bài hát Yêu Người Gian Dối

Đóng góp bởi

Cũng đã rất lâu rồi từ khi ta chia tay
Ngày em quay mặt đi
Mưa rớt rơi thật nhiều
Anh vẫn nhớ một điều
Mình đã từng có nhau
Những kí ức ngày xưa
Vẫn nguyên vẹn trong anh
Nơi con phố quen thuộc
Một mình anh đi qua
Giọt lệ anh lại rơi mỗi khi gió đông về
Và anh đã bật khóc nếu kéo em ở lại
Mưa vẫn cứ rớt rơi anh đã mất em
Vì sao em lại nói
Em không yêu anh nữa đâu
Vì sao em lại nói
Ra những lời gian dối
Giá như khi ngày xưa
Ta không bước chung đường
Thì giờ đây mình chắc
Sẽ chẳng như vậy đâu
Và anh biết lẻ ra em rẽ không về đâu
Từng năm tháng không em
Anh cũng đã quen rồi
Em hãy bước đi đi anh sẽ cố quên
Những hình bóng trong tim
Vẫn chẳng thể phai mờ
Nơi con phố quen thuộc
Một mình anh đi qua
Giọt lệ anh lại rơi mỗi khi gió đông về
Và anh đã bật khóc nếu kéo em ở lại
Mưa vẫn cứ rớt rơi anh đã mất em
Vì sao em lại nói
Em không yêu anh nữa đâu
Vì sao em lại nói
Ra những lời gian dối
Giá như khi ngày xưa
Ta không bước chung đường
Thì giờ đây mình chắc
Sẽ chẳng như vậy đâu
Và anh biết lẻ ra em rẽ không về đâu
Từng năm tháng không em
Anh cũng đã quen rồi
Em hãy bước đi đi anh sẽ cố quên
Những hình bóng trong tim
Vẫn chẳng thể phai mờ
Vì sao em lại nói
Em không yêu anh nữa đâu
Vì sao em lại nói
Ra những lời gian dối
Giá như khi ngày xưa
Ta không bước chung đường
Thì giờ đây mình chắc
Sẽ chẳng như vậy đâu
Và anh biết lẻ ra em rẽ không về đâu
Từng năm tháng không em
Anh cũng đã quen rồi
Em hãy bước đi đi anh sẽ cố quên
Những hình bóng trong tim
Vẫn chẳng thể phai mờ
Những hình bóng trong tim
Vẫn chẳng thể phai mờ