Yêu Một Người Thật Khó

Yêu Một Người Thật Khó

Lời bài hát Yêu Một Người Thật Khó

Đóng góp bởi

Tại sao em đã hứa
sẽ yêu anh nhiều
Cớ sao xung quanh em
luôn có bao người
Tại sao vậy hỡi em
Em chẳng yêu anh mà
Em đâu có biết
Trái tim này đau....
hỡi em
Một khi em đã hứa
sẽ yêu anh nhiều
Dẫu cho xung quanh em
luôn có bao người
Lòng không hề đổi thay,
Bởi chỉ yêu một người
Dẫu bao giông tố
vẫn không đổi dời
Tại sao em đã hứa
sẽ yêu anh nhiều
Cớ sao xung quanh em
luôn có bao người
Tại sao vậy hỡi em
Em chẳng yêu anh mà
Em đâu có biết
Trái tim này đau....
hỡi em
Một khi em đã hứa
sẽ yêu anh nhiều
Dẫu cho xung quanh em
luôn có bao người
Lòng không hề đổi thay,
Mãi chỉ yêu một người
Dẫu bao giông tố
vẫn không đổi dời
Có những lúc
Em đâu muốn vậy đâu
Hãy hiểu cho em mà anh
Em không yêu
đã không yêu anh rồi
Này người ơi ...
anh đau lòng quá đi.....
Đừng trách chi
bao chuyện không đáng
Làm cho ta xa cách nhau.
Vì anh yêu thương em
nên anh mới phải như vậy
Người nào khi yêu mà không mong
Người yêu mãi luôn chung tình
Vì thế tim em cũng buồn đau
Thì cũng bởi cuộc sống mới
Khiến giờ ta không hiểu nhau
Hãy tin em nghe anh
lòng chỉ yêu một người
Lần này xem như anh tin
Nhưng em phải hứa với anh rằng
chỉ có mình anh mà thôi.
Tại sao em đã hứa
sẽ yêu anh nhiều
Cớ sao xung quanh em
luôn có bao người
Tại sao vậy hỡi em
Em chẳng yêu anh mà
Em đâu có biết
Trái tim này đau....
hỡi em
Một khi em đã hứa
sẽ yêu anh nhiều
Dẫu cho xung quanh em
luôn có bao người
Lòng không hề đổi thay,
Bởi chỉ yêu một người
Dẫu bao giông tố
vẫn không đổi dời
Có những lúc
Em đâu muốn vậy đâu
Hãy hiểu cho em mà anh
Em không yêu
đã không yêu anh rồi
Này người ơi ...
anh đau lòng quá đi.....
Đừng trách chi
bao chuyện không đáng
Làm cho ta xa cách nhau.
Vì anh yêu thương em
nên anh mới phải như vậy
Người nào khi yêu mà không mong
Người yêu mãi luôn chung tình
Vì thế tim em cũng buồn đau
Thì cũng bởi cuộc sống mới
Khiến giờ ta không hiểu nhau
Hãy tin em nghe anh
lòng chỉ yêu một người
Lần này xem như anh tin
Nhưng em phải hứa với anh rằng
chỉ có mình anh mà thôi.
Đừng trách chi
bao chuyện không đáng
Làm cho ta xa cách nhau.
Vì anh yêu thương em
nên anh mới phải như vậy
Người nào khi yêu mà không mong
Người yêu mãi luôn chung tình
Vì thế tim em cũng buồn đau
Thì cũng bởi cuộc sống mới
Khiến giờ ta không hiểu nhau
Hãy tin em nghe anh
lòng chỉ yêu một người
Lần này xem như anh tin
Nhưng em phải hứa với anh rằng
chỉ có mình anh mà thôi.
Lần này xem như anh tin
Nhưng em phải hứa với anh rằng
chỉ có.....
mình anh... mà thôi.