Yêu Một Người

Yêu Một Người

Lời bài hát Yêu Một Người

Đóng góp bởi

Yêu một người
nên nhớ một người
Những ngày vui đã qua đi rồi
Những đêm lạnh
Những đêm lạnh
Từng cơn bão
Vẫn xoáy trong hồn
Xa một người
Nên khóc một người
Dẫu ân ái đến nay không trọn
Mộng trăm năm sẽ cho ta
Những phút ngỡ ngàng thế thôi
Mộng rơi giữa thềm hoa
Mộng sao vẫn cay đắng xót xa
Rượu cay có mình ta
Uống cho cạn nỗi đau muôn đời
Mộng rơi giữa đời ta
Mộng như
Những cánh én thướt tha
Chiều nay có mình ta
Với cơn sầu
Yêu một người
Nên nhớ một người
Suối lệ rơi giữa đêm vô tận
Tiếc chi một vòng tay
Đã cách xa phương trời
Xa một người
nên khóc một người
Câu hẹn xưa chớ nên mong đợi
Tình yêu ơi hãy cho ta
Khúc hát lỡ làng thế thôi
Mộng rơi giữa thềm hoa
Mộng sao vẫn cay đắng xót xa
Rượu cay có mình ta
Uống cho cạn nỗi đau muôn đời
Mộng rơi giữa đời ta
Mộng như
Những cánh én thướt tha
Chiều nay có mình ta
Với cơn sầu
Xa một người
Nên khóc một người
Dẫu ân ái đến nay không trọn
Mộng trăm năm sẽ cho ta
Những phút ngỡ ngàng thế thôi
Mộng rơi giữa thềm hoa
Mộng sao vẫn cay đắng xót xa
Rượu cay có mình ta
Uống cho cạn nỗi đau muôn đời
Mộng rơi giữa đời ta
Mộng như
Những cánh én thướt tha
Chiều nay có mình ta
Với cơn sầu
Mộng rơi giữa thềm hoa
Mộng sao vẫn cay đắng xót xa
Rượu cay có mình ta
Uống cho cạn nỗi đau muôn đời
Mộng rơi giữa đời ta
Mộng như
Những cánh én thướt tha
Chiều nay có mình ta
Với cơn sầu
Xa một người
Nên khóc một người
Câu hẹn xưa chớ nên mong đợi
Tình yêu ơi hãy cho nhau
Khúc hát lỡ làng thế thôi