Yêu Lầm Anh

Yêu Lầm Anh

Xem MV bài hát

Lời bài hát Yêu Lầm Anh

Đóng góp bởi

Tội thân em
Yêu anh quá nhiều
Để rồi giờ anh
Cũng đã bỏ em mà đi
Tội thân em
Cho anh quá nhiều
Để rồi giờ
Em không còn gì
Con gái khi yêu
Trao hết cho người yêu
Đến khi người ta
Lại nói không còn yêu
Giờ em chẳng
Còn chi nữa
Anh bỏ rơi em
Thật sao anh
Ngày hôm qua
Sống không cần anh
Anh tìm đến đây
Anh nói anh cần em
Rồi hôm nay
Khi em cần có anh
Anh lại nói
Anh không cần em
Con gái khi yêu
Trao hết cho người yêu
Con gái yêu lầm
Sẽ đánh mất tất cả
Sẽ đánh mất
Luôn tình yêu
Mất luôn niềm tin
Mất hết tất cả
Gì đã trao
Con gái khi yêu
Không hề yêu gian dối
Con gái yêu lầm
Sẽ học lấy dối gian
Người mang đến
Cuộc đời em
Cho em hạnh phúc
Bắt em phải quên
Đi niềm đau
Con gái khi yêu
Trọn đời vẫn tha thứ
Con gái yêu lầm
Cả đời vẫn thứ tha
Vì vẫn có
Một tình yêu
Sâu trong lòng em
Mãi dành cho anh
Ngày hôm qua
Sống không cần anh
Anh tìm đến đây
Anh nói anh cần em
Rồi hôm nay
Khi em cần có anh
Anh lại nói
Anh không cần em
Con gái khi yêu
Trao hết cho người yêu
Con gái yêu lầm
Sẽ đánh mất tất cả
Sẽ đánh mất
Luôn tình yêu
Mất luôn niềm tin
Mất hết tất cả
Gì đã trao
Con gái khi yêu
Không hề yêu gian dối
Con gái yêu lầm
Sẽ học lấy dối gian
Người mang đến
Cuộc đời em
Cho em hạnh phúc
Bắt em phải quên
Đi niềm đau
Con gái khi yêu
Trọn đời vẫn tha thứ
Con gái yêu lầm
Cả đời vẫn thứ tha
Vì vẫn có
Một tình yêu
Sâu trong lòng em
Mãi dành cho anh
Con gái khi yêu
Trọn đời vẫn tha thứ
Con gái yêu lầm
Cả đời vẫn thứ tha
Vì vẫn có
Một tình yêu
Sâu trong lòng em
Mãi dành cho anh