Yêu Là Phải Thương (Version 2)

Yêu Là Phải Thương (Version 2)

Lời bài hát Yêu Là Phải Thương (Version 2)

Đóng góp bởi

Dù em đau nhưng em vẫn nắm
Đôi bàn tay em yêu thương nhất
Vì em cố chấp
Không muốn quên hay không thể quên
Người ta yêu thương nhau lâu lắm
Em và anh chỉ thời gian ngắn
Em buông tay rồi đó
Anh đi đi em ở lại đây
Phải làm sao anh mới nhận ra
Em yêu anh hơn tất cả
Dù là em chưa từng nói ra
Một thời gian khi không gặp nhau
Sẽ trở nên xa lạ
Dù hai chúng ta đã từng yêu
Mặc cho là anh đang yêu thương ai
Em không cần quan tâm
Vì thời gian qua hai ta xa nhau
Mà em đã đau âm thầm
Và nếu em là
Người đẹp nhất trên đời
Chắc bây giờ em đã không mất anh
Dù cho người ta yêu anh bao nhiêu
Cũng không nhiều hơn em
Là vì niềm tin em trao cho anh
Đến ngày hôm nay vẫn còn
Buông tay khi còn yêu
Là điều em sợ nhất
Vì em vẫn còn yêu anh
Dù em đau nhưng em vẫn nắm
Đôi bàn tay em yêu thương nhất
Vì em cố chấp
Không muốn quên hay không thể quên
Người ta yêu thương nhau lâu lắm
Em và anh chỉ thời gian ngắn
Em buông tay rồi đó
Anh đi đi em ở lại đây
Phải làm sao anh mới nhận ra
Em yêu anh hơn tất cả
Dù là em chưa từng nói ra
Một thời gian khi không gặp nhau
Sẽ trở nên xa lạ
Dù hai chúng ta đã từng yêu
Mặc cho là anh đang yêu thương ai
Em không cần quan tâm
Vì thời gian qua hai ta xa nhau
Mà em đã đau âm thầm
Và nếu em là
Người đẹp nhất trên đời
Chắc bây giờ em đã không mất anh
Dù cho người ta yêu anh bao nhiêu
Cũng không nhiều hơn em
Là vì niềm tin em trao cho anh
Đến ngày hôm nay vẫn còn
Buông tay khi còn yêu
Là điều em sợ nhất
Vì em vẫn còn yêu anh
Mặc cho là anh đang yêu thương ai
Em không cần quan tâm
Vì thời gian qua hai ta xa nhau
Mà em đã đau âm thầm
Và nếu em là
Người đẹp nhất trên đời
Chắc bây giờ em đã không mất anh
Dù cho người ta yêu anh bao nhiêu
Cũng không nhiều hơn em
Là vì niềm tin em trao cho anh
Đến ngày hôm nay vẫn còn
Buông tay khi còn yêu
Là điều em sợ nhất
Vì em vẫn còn yêu anh
Buông tay khi còn yêu
Là điều em sợ nhất
Vì em vẫn
Còn yêu anh