Yêu Là Một Từ (爱就一个字) / Nữ Thanh Bản (女声版)

Yêu Là Một Từ (爱就一个字) / Nữ Thanh Bản (女声版)