Yêu Không Hối Hận

Yêu Không Hối Hận

Xem MV bài hát

Lời bài hát Yêu Không Hối Hận

Đóng góp bởi

Người đâu hay trái tim em
Đang từng giây nhói đau
Người đâu hay ngày qua đi
mình càng xa cách nhau
Giờ mỗi đứa mỗi nơi
chẳng nói nên lời
Mình em
nghe tiếng mưa buồn rơi
Lời yêu đó giấu trong em
sâu tận nơi đáy tim
Để người an lòng ra đi
tìm bình yên mỗi đêm
Ngày hai đứa xa rời
tim em rối bời
nhưng vẫn cố trên môi nụ cười
Gạt đi nước mắt
những tháng ngày bơ vơ
Dấu yêu vẫn còn như xưa
vẫn tha thiết từng cơn mơ
em đếm từng ngày nhung nhớ
Dù em cố giữ hạnh phúc
Được bao nhiêu
vẫn không hối hận khi yêu
Dẫu cho mỏi mòn riêng em
trao đi rất nhiều
Lời yêu đó giấu trong em
sâu tận nơi đáy tim
Để người an lòng ra đi
tìm bình yên mỗi đêm
Ngày hai đứa xa rời
không nói một lời
chỉ mình em
nghe tiếng mưa buồn rơi
Gạt đi nước mắt
những tháng ngày bơ vơ
Dấu yêu vẫn còn như xưa
vẫn tha thiết từng cơn mơ
em đếm từng ngày nhung nhớ
Dù em cố giữ hạnh phúc
Được bao nhiêu
vẫn không hối hận khi yêu
Dẫu cho mỏi mòn riêng em
trao đi rất nhiều
Gạt nước mắt
những tháng ngày bơ vơ
Dấu yêu vẫn còn như xưa
vẫn tha thiết từng cơn mơ
em đếm từng ngày nhung nhớ
Dù em cố giữ hạnh phúc
Được bao nhiêu
vẫn không hối hận khi yêu
Dẫu cho mỏi mòn riêng em
trao đi rất nhiều
Dẫu cho mỏi mòn riêng em
trao đi rất nhiều