Yêu Giận Hờn

Yêu Giận Hờn

Lời bài hát Yêu Giận Hờn

Đóng góp bởi

Mới ngày nào yêu nhau
Em thường hay nói rằng
Hơn nửa cuộc đời
Mới tìm thấy yêu thương
Tình cờ quen nhau
Đâu nghĩ duyên lâu dài
Đâu biết sau bào ngày
Ân tình càng thêm thấm
Để rồi thời gian trôi
Dòng đời bao thay đổi
Chia rẽ đôi mình
Phải tạm cách xa nhau
Vì mình yêu nhau
Nên khiến xui giận hờn
Câu nói ai vô tình
Để tim mình đau nhói em ơi
Đành lòng sao em
Nỡ đành lòng sao em
Quên hết bao kỷ niệm
Bao vui buồn hạnh phúc bên nhau
Tình nghĩa phu thê
Đâu dễ sớm phai mờ
Khi đã yêu nhau rồi
Xin suốt đời mình bước chung đôi
Nếu thật lòng yêu nhau
Ân tình xưa xin nối lại
Dâu bể đường đời
Là thử thách yêu đương
Vượt mọi phong ba
Đến bến yêu muôn đời
Xây đắp duyên đôi mình
Như biển trời rộng mãi bao la
Để rồi thời gian trôi
Dòng đời bao thay đổi
Chia rẽ đôi mình
Phải tạm cách xa nhau
Vì mình yêu nhau
Nên khiến xui giận hờn
Câu nói ai vô tình
Để tim mình đau nhói em ơi
Đành lòng sao em
Nỡ đành lòng sao em
Quên hết bao kỷ niệm
Bao vui buồn hạnh phúc bên nhau
Tình nghĩa phu thê
Đâu dễ sớm phai mờ
Khi đã yêu nhau rồi
Xin suốt đời mình bước chung đôi
Nếu thật lòng yêu nhau
Ân tình xưa xin nối lại
Dâu bể đường đời
Là thử thách yêu đương
Vượt mọi phong ba
Đến bến yêu muôn đời
Xây đắp duyên đôi mình
Như biển trời rộng mãi bao la