Yêu Em Mà Không Dám Nói (Remix)

Yêu Em Mà Không Dám Nói (Remix)

Lời bài hát Yêu Em Mà Không Dám Nói (Remix)

Đóng góp bởi

Anh đã không còn là anh
Khi nhìn em cất bước theo người
Kề từ giờ em đã đi, đã đi thật xa
Hãy nói với anh một câu
Kể từ giờ không có cơ hội
Để anh nói anh yêu em
Kể từ khi em ra đi
Lòng anh như đau thắt
Nước mắt anh thầm rơi
Nước mắt anh lăn dài
Bởi vì yêu em anh không nói nên lời
Rồi khi em lên xe hoa
Lòng anh mới bối rối
Hóa ra yêu em đậm sâu
Mà trái tim không ngỏ lời
123 ta đã xa đã xa thật rồi
Nhìn em bước cứ bước đi
Lệ anh tuôn rơi ướt mi
Cũng do anh mà ra
Yêu em mà không giám nói
Là yêu thầm chứ đâu phải tại em
Kể từ khi em ra đi
Lòng anh như đau thắt
Nước mắt anh thầm rơi
Nước mắt anh lăn dài
Bởi vì yêu em anh không nói nên lời
Rồi khi em lên xe hoa
Lòng anh mới bối rối
Hóa ra yêu em đậm sâu
Mà trái tim không ngỏ lời
123 ta đã xa đã xa thật rồi
Nhìn em bước cứ bước đi
Lệ anh tuôn rơi ướt mi
Cũng do anh mà ra
Yêu em mà không giám nói
Là yêu thầm chứ đâu phải tại em
Anh đã không còn là anh
Khi nhìn em cất bước theo người
Kề từ giờ em đã đi, đã đi thật xa
Hãy nói với anh một câu
Kể từ giờ không có cơ hội
Để anh nói anh nói anh yêu em
Nhìn em bước cứ bước đi
Lệ anh tuôn rơi ướt mi
Cũng do anh mà ra
Yêu em mà không dám nói
Là yêu thầm chứ đâu phải tại em
Nhìn em bước cứ bước đi
Lệ anh tuôn rơi ướt mi
Cũng do anh mà ra
Yêu em mà không dám nói
Là yêu thầm chứ đâu phải tại em