Yêu Đời

Yêu Đời

Lời bài hát Yêu Đời

Đóng góp bởi

Có những lúc tôi thấy tôi như áng mây
dạt trôi về phương trời nao
but it's ok ok
gonna be ok ok.
Có những lúc tôi muốn
lao như mũi tên
vượt xuyên màn đên và nói rằng
it's ok ok gonna be ok ok
Quên đi bao nhiêu suy tư
quên đi bao mọi buồn phiền âu lo
Vì cuộc đời này còn nhiều màu xanh
vậy thì tại sao mọi người
lại luôn lăn tăn
Quên đi cơn đau trong tim ta
quên hết đi và chung lời ca
Vì cuộc đời này còn nhiều màu xanh
vậy thì lại sao mọi người lại luôn lăn tăn
Hát lên cho trái tim hoà nhịp
Hát cho quên hết bao muộn phiền
*Và* *Nói rằng, nói rằng* la la la la la
Hát khi ta thấy yêu cuộc đời
Hát cho quên hết bao sự đời
*Và* Nói rằng, nói rằng la la la la
Có những lúc tôi thấy tôi như máy bay
và bao chàng trai là đám mây.....
But it's ok ok, gonna be ok ok :
Quên đi bao nhiêu suy tư quên
đi bao mọi buồn phiền âu lo
Vì cuộc đời này còn nhiều màu xanh
vậy thì tại sao mọi người lại luôn lăn tăn
Quên đi cơn đau trong tim ta
quên hết đi và chunrg lời ca
Vì cuộc đời này còn nhiều màu xanh
vậy thì lại sao mọi người
lại luôn lăn tăn
Hát lên cho trái tim hoà nhịp
Hát cho quên hết bao muộn phiền
Và Nói rằng, nói rằng
la la la la la
Hát khi ta thấy yêu cuộc đời
Hát cho quên hết bao sự đời
Và Nói rằng nói rằng la la la la
Uh it's MTK
Ta vẫn ổn sau bao nhiêu
khó khăn… it’s okey
và phép màu thật sự là có chăng?
Nếu như ta không hát lên bài ca
Thì nỗi buồn vẫn cứ đeo bám
theo ta day dẳng từng ngày qua
Phố đông lạ thường, ta tự tìm vui
Cố không lạc đường dù
cuộc đời nhiều buồn tủi
But it’s ok ta vẫn nói it’s ok
Con tim ta không chứa nổi buồn
I say there’s no way
Quên đi bao nhiêu suy tư
quên đi bao mọi buồn phiền âu lo
Hát lên cho trái tim hoà nhịp
Hát cho quên hết bao muộn phiền
*Và* *Nói rằng, nói rằng* la la la la la
Hát khi ta thấy yêu cuộc đời
Hát cho quên hết bao sự đời
*Và* Nói rằng, nói rằng la la la la
Hát lên cho trái tim hoà nhịp
Hát cho quên hết bao muộn phiền
Và Nói rằng, nói rằng
la la la la la
Hát khi ta thấy yêu cuộc đời
Hát cho quên hết bao sự đời