Yêu Đi Yêu Đi (Remix)

Yêu Đi Yêu Đi (Remix)

Lời bài hát Yêu Đi Yêu Đi (Remix)

Đóng góp bởi

Yêu đi yêu đi
Xin đừng ngại câu chia ly
Yêu xin đừng lo lắng
Yêu đi tính toan gì
Hãy yêu đi
Xin em đừng nghĩ chi
Yêu đi yêu đi em
Dù con tim ta vỡ tan.
Em yêu ơi
Xin ở lại đây bên anh
Trao nhau vòng tay ấm
Trao nhau chiếc hôn nồng
Đã yêu nhau
Vui trong tình đắm say
Trong cơn mơ ta bay
Tình ngay ngất trong vòng tay.
Muốn bên em
Chung nhịp đập trái tim
Cho ngày sau ngày sau ngày sau
Sống trọn cuộc tình
Yêu nhau đi người ơi
Đừng để ta héo khô cuộc đời
Yêu đi yêu đi yêu đi
Nếu lỡ mai mình chia ly.
Hãy yêu đi
Xin đừng ngại ngùng nữa chi
Trao tình yêu tình yêu tình yêu
Cháy bỏng dịu kỳ
Yêu nhau đi người ơi
Đừng buồn thêm dẫu chỉ một lời
Yêu đi yêu đi yêu đi
Nếu lỡ mai mình chia ly.
Yêu đi yêu đi
Xin đừng ngại câu chia ly
Yêu xin đừng lo lắng
Yêu đi tính toan gì
Hãy yêu đi
Xin em đừng nghĩ chi
Yêu đi yêu đi em
Dù con tim ta vỡ tan.
Em yêu ơi
Xin ở lại đây bên anh
Trao nhau vòng tay ấm
Trao nhau chiếc hôn nồng
Đã yêu nhau
Vui trong tình đắm say
Trong cơn mơ ta bay
Tình ngay ngất trong vòng tay.
Muốn bên em
Chung nhịp đập trái tim
Cho ngày sau ngày sau ngày sau
Sống trọn cuộc tình
Yêu nhau đi người ơi
Đừng để ta héo khô cuộc đời
Yêu đi yêu đi yêu đi
Nếu lỡ mai mình chia ly.
Hãy yêu đi
Xin đừng ngại ngùng nữa chi
Trao tình yêu tình yêu tình yêu
Cháy bỏng dịu kỳ
Yêu nhau đi người ơi
Đừng buồn thêm dẫu chỉ một lời
Yêu đi yêu đi yêu đi
Nếu lỡ mai mình chia ly.
Muốn bên em
Chung nhịp đập trái tim
Cho ngày sau ngày sau ngày sau
Sống trọn cuộc tình
Yêu nhau đi người ơi
Đừng để ta héo khô cuộc đời
Yêu đi yêu đi yêu đi
Nếu lỡ mai mình chia ly.
Hãy yêu đi
Xin đừng ngại ngùng nữa chi
Trao tình yêu tình yêu tình yêu
Cháy bỏng dịu kỳ
Yêu nhau đi người ơi
Đừng buồn thêm dẫu chỉ một lời
Yêu đi yêu đi yêu đi
Nếu lỡ mai mình chia ly.