Yêu Đi ! Đừng Lo Xa (Phiên Bản Acoustic)

Yêu Đi ! Đừng Lo Xa (Phiên Bản Acoustic)

Lời bài hát Yêu Đi ! Đừng Lo Xa (Phiên Bản Acoustic)

Đóng góp bởi

Từng đêm em mơ về
Ngôi nhà xinh trong nắng mai..
Em cùng anh ta uống trà
Ta ngắm hoa và hát ca
Cứ hạnh phúc một cuộc sống giản đơn...
Tuổi trẻ hai chúng ta
Chỉ cần có nhau thôi mà..
Đừng lo xa quá, cứ yêu và yêu..
Và tin hai ta sinh ra là dành cho nhau
Ta hãy cứ bên nhau
Chẳng quan tâm chuyện đời
Ta hãy cứ thương nhau
Cứ yêu nhau đậm sâu
Chẳng cần nghĩ đến mai
Sau chắc tax a lìa nhau..
Chuyện tình mình dẫu có ra sao
Ta cứ hãy mỉm cười
Là do chính hai ta
đã yêu nhau trưởng thành
Mong ước cả xa xôi
Chỉ cần bây giờ thôi..
Rằng đã quen được nhau
đã may mắn quá rồi
Chỉ yêu chân thành một người
Chuyện tình đã quá tuyệt vời....
Từng đêm em mơ về
Ngôi nhà xinh trong nắng mai..
Em cùng anh ta uống trà
Ta ngắm hoa và hát ca
Cứ hạnh phúc một cuộc sống giản đơn...
Tuổi trẻ hai chúng ta
Chỉ cần có nhau thôi mà..
Đừng lo xa quá, cứ yêu và yêu..
Và tin hai ta sinh ra là dành cho nhau
Ta hãy cứ bên nhau
Chẳng quan tâm chuyện đời
Ta hãy cứ thương nhau
Cứ yêu nhau đậm sâu
Chẳng cần nghĩ đến mai
Sau chắc ta xa lìa nhau..
Chuyện tình mình dẫu có ra sao
Ta cứ hãy mỉm cười
Là do chính hai ta
đã yêu nhau trưởng thành
Mong ước cả xa xôi
Chỉ cần bây giờ thôi..
Rằng đã quen được nhau
đã may mắn quá rồi
Chỉ yêu chân thành một người
Chuyện tình đã quá tuyệt vời....
Ta hãy cứ bên nhau
Chẳng quan tâm chuyện đời
Ta hãy cứ thương nhau
Cứ yêu nhau đậm sâu
Chẳng cần nghĩ đến mai
Sau chắc ta xa lìa nhau..
Chuyện tình mình dẫu có ra sao
Ta cứ hãy mỉm cười
Là do chính hai ta
đã yêu nhau trưởng thành
Mong ước cả xa xôi
Chỉ cần bây giờ thôi..
Rằng đã quen được nhau
đã may mắn quá rồi
Chỉ yêu chân thành một người
Chuyện tình đã quá tuyệt vời....
Chỉ yêu chân thành một người
Chuyện tình đã quá tuyệt vời....