Yêu Đi ! Đừng Lo Xa

Yêu Đi ! Đừng Lo Xa

Lời bài hát Yêu Đi ! Đừng Lo Xa

Đóng góp bởi

Từng đêm em mơ về
Ngôi nhà xinh trong nắng mai..
Anh cùng em ta uống trà
Ta ngắm hoa và hát ca
Cứ hạnh phúc một cuộc sống
Giản đơn...
Tuổi trẻ hai chúng ta
Chỉ cần có nhau thôi mà..
Đừng lo xa quá
Cứ yêu và yêu..
Và tin hai ta sinh ra
Là dành cho nhau..
Ta hãy cứ bên nhau
Chẳng quan tâm chuyện đời
Ta hãy cứ thương nhau
Cứ yêu nhau đậm sâu
Chẳng cần nghĩ đến mai sau
Chắc ta xa lìa nhau..
Chuyện tình mình dẫu có ra sao
Ta cứ hãy mỉm cười
Là do chính hai ta
đã yêu nhau trưởng thành
Mong ước cả xa xôi
Chỉ cần bây giờ thôi..
Rằng đã quen được nhau
đã may mắn quá rồi..
Chỉ yêu chân thành một người..
Chuyện tình đã quá tuyệt vời....
Từng đêm em mơ về
Ngôi nhà xinh trong nắng mai..
Anh cùng em ta uống trà
Ta ngắm hoa và hát ca
Cứ hạnh phúc một cuộc sống
Giản đơn...
Tuổi trẻ hai chúng ta
Chỉ cần có nhau thôi mà..
Đừng lo xa quá
Cứ yêu và yêu..
Và tin hai ta sinh ra
Là dành cho nhau..
Ta hãy cứ bên nhau
Chẳng quan tâm chuyện đời
Ta hãy cứ thương nhau
Cứ yêu nhau đậm sâu
Chẳng cần nghĩ đến mai sau
Chắc ta xa lìa nhau..
Chuyện tình mình dẫu có ra sao
Ta cứ hãy mỉm cười
Là do chính hai ta
đã yêu nhau trưởng thành
Mong ước cả xa xôi
Chỉ cần bây giờ thôi..
Rằng đã quen được nhau
đã may mắn quá rồi..
Chỉ yêu chân thành một người..
Chuyện tình đã quá tuyệt vời....
Ta hãy cứ bên nhau
Chẳng quan tâm chuyện đời
Ta hãy cứ thương nhau
Cứ yêu nhau đậm sâu
Chẳng cần nghĩ đến mai sau
Chắc ta xa lìa nhau..
Chuyện tình mình dẫu có ra sao
Ta cứ hãy mỉm cười
Là do chính hai ta
đã yêu nhau trưởng thành
Mong ước cả xa xôi
Chỉ cần bây giờ thôi..
Rằng đã quen được nhau
đã may mắn quá rồi..
Chỉ yêu chân thành một người..
Chuyện tình đã quá tuyệt vời....