Yêu Dấu Theo Gió Bay

Yêu Dấu Theo Gió Bay

Lời bài hát Yêu Dấu Theo Gió Bay

Đóng góp bởi

Có những lúc em mơ tình ta
Mãi không xa rời
Và có những lúc em mơ
Bên anh cùng nhìn sao rơi
Rồi bỗng thức giấc cơn mơ
Cùng anh khuất xa chân trời
Ôm lòng đau đầy vơi
Khi tình yêu giờ đây
Mãi buông lơi
Không gian quạnh hiu
Buồn đau vì em rời xa anh
Khi không còn nhau
Tình yêu chợt nghe thật mong manh
Mà người đâu hay
Người quay mặt đi quá nhanh
Có đâu nào hay
Trong màn đêm
Chỉ còn nỗi đắng cay
Riêng mình em
Vì anh giờ đã quên
Có đâu nào hay
Anh đổi thay
Dù yêu dấu
Vẫn mãi đong đầy
Cố chôn niềm đau sâu vào tim
Và đành thôi lãng quên
Tình yêu giờ như là cánh chim
Đã bay về nơi phương trời xa
để lại nơi đây nỗi nhớ thiết tha
Có những lúc em mơ tình ta
Mãi không xa rời
Và có những lúc em mơ
Bên anh cùng nhìn sao rơi
Rồi bỗng thức giấc cơn mơ
Cùng anh khuất xa chân trời
Ôm lòng đau đầy vơi
Khi tình yêu giờ đây
Mãi buông lơi
Không gian quạnh hiu
Buồn đau vì em rời xa anh
Khi không còn nhau
Tình yêu chợt nghe thật mong manh
Mà người đâu hay
Người quay mặt đi quá nhanh
Có đâu nào hay
Trong màn đêm
Chỉ còn nỗi đắng cay
Riêng mình em
Vì anh giờ đã quên
Có đâu nào hay
Anh đổi thay
Dù yêu dấu
Vẫn mãi đong đầy
Cố chôn niềm đau sâu vào tim
Và đành thôi lãng quên
Tình yêu giờ như là cánh chim
Đã bay về nơi phương trời xa
để lại nơi đây nỗi nhớ thiết tha
Có đâu nào hay
Trong màn đêm
Chỉ còn nỗi đắng cay
Riêng mình em
Vì anh giờ đã quên
Có đâu nào hay
Anh đổi thay
Dù yêu dấu
Vẫn mãi đong đầy
Cố chôn niềm đau sâu vào tim
Và đành thôi lãng quên
Tình yêu giờ như là cánh chim
Đã bay về nơi phương trời xa
để lại nơi đây nỗi nhớ thiết tha
Có đâu nào hay
Trong màn đêm
Chỉ còn nỗi đắng cay
Riêng mình em
Vì anh giờ đã quên
Có đâu nào hay
Anh đổi thay
Dù yêu dấu
Vẫn mãi đong đầy
Cố chôn niềm đau sâu vào tim
Và đành thôi lãng quên
Tình yêu giờ như là cánh chim
Đã bay về nơi phương trời xa
để lại nơi đây nỗi nhớ thiết tha