Lời bài hát Yêu Dấu Hà Tiên

Đóng góp bởi

Anh trở lại Hà Tiên thăm em
Người em dịu hiền
Đường cách trở hai nơi, xa xôi
Thương thì tìm tới
Hà Tiên ơi sao vẫn không rời
Bước chân gọi mời
Yêu dấu Hà Tiên với biển khơi
Gởi nhau mấy lời
Thương nhớ trong đời
Chuông Cô Tự phù dung ngân vang
Gội tan bụi trần
Chiều bóng ngả Tô Châu, tương tư
Hỏi người nào thấu
Hà Tiên ơi, em vẫn tuyệt vời
Gió mưa giữa trời
Không ước thề xui khiến gặp nhau
Từ giây phút đầu
Nghe trái tim sầu
Hà Tiên
Trông dáng em mỹ miều
Bên bướm hoa dập dìu
Em đưa anh về
Thăm lăng Mạc Cửu
Biển rộng bình an
ôm hòn phụ tử
Mênh mông gió lộng thạch động
Làm xao xuyến
Khi về lưu luyến
Thương quá Hà Tiên
Mai giã biệt Hà Tiên, xa anh
Lòng sao buồn buồn
Đời gối mỏi bôn ba, tha phương
Nhớ hoài người thương
Thuyền xa bến ôm ấp
Kỷ niệm với bao nỗi niềm
Năm tháng buồn hiu hắt chờ mong
Hà Tiên vẫn đẹp
Yêu dấu bên lòng
Chuông Cô Tự phù dung ngân vang
Gội tan bụi trần
Chiều bóng ngả Tô Châu, tương tư
Hỏi người nào thấu
Hà Tiên ơi, em vẫn tuyệt vời
Gió mưa giữa trời
Không ước thề xui khiến gặp nhau
Từ giây phút đầu
Nghe trái tim sầu
Hà Tiên
Trông dáng em mỹ miều
Bên bướm hoa dập dìu
Em đưa anh về
Thăm lăng Mạc Cửu
Biển rộng bình an
ôm hòn phụ tử
Mênh mông gió lộng thạch động
Làm xao xuyến
Khi về lưu luyến
Thương quá Hà Tiên
Mai giã biệt Hà Tiên, xa anh
Lòng sao buồn buồn
Đời gối mỏi bôn ba, tha phương
Nhớ hoài người thương
Thuyền xa bến ôm ấp
Kỷ niệm với bao nỗi niềm
Năm tháng buồn hiu hắt chờ mong
Hà Tiên vẫn đẹp
Yêu dấu bên lòng
Năm tháng buồn hiu hắt chờ mong
Hà Tiên vẫn đẹp
Yêu dấu bên lòng