Yêu Dại Khờ (Team Pha Lê - Hiền Năng & Châu Đăng Khoa - DJ Njay)

Yêu Dại Khờ (Team Pha Lê - Hiền Năng & Châu Đăng Khoa - DJ Njay)

Xem MV bài hát