Yêu Chưa Bao Giờ Là Sai

Yêu Chưa Bao Giờ Là Sai

Lời bài hát Yêu Chưa Bao Giờ Là Sai

Đóng góp bởi

Điều buồn cười nhất là khi người ta
Cố tìm xem sau khi chia tay
Nguyên do từ đâu
Đúng, sai?
Lỗi lầm của ai?
Để rồi tìm thấy thì có vui không?
Có nhẹ vơi phần nào nỗi đau?
Đã một khi ta chia tay nhau
Thì còn gì đâu
Đã cùng khóc cùng nhớ
Đã cùng thương cùng yêu
Nên đau cùng nhau
Cũng là điều lứa đôi phải học thôi
Giờ đây hết thì nghĩa là hết
Quên cả hai cùng quên
Quan tâm làm chi
Kết cục là
Đúng hay sai?
Một người đau một người vui sao?
Một người đau thì một người khóc
Ai cũng có
Những câu chuyện phải quên đi
Đường ở phía trước giờ một mình bước
Có ai không lo sợ
Những điều tổn thương
Trời đất bao la rồi đây
Ai cũng sẽ thấy nơi ta thuộc về
Người hạnh phúc thì mình hạnh phúc
Người đau đớn thì mình đau đớn
Thôi cố chấp
Để biết học cách quay lưng
Chỉ cần ngày nào còn được bên nhau
Đã trao cho nhau trọn vẹn cả trái tim
Thì tháng năm dài ngày sau
Ta còn nhớ tên nhau
Đã cùng khóc cùng nhớ
Đã cùng thương cùng yêu
Nên đau cùng nhau
Cũng là điều lứa đôi phải học thôi
Giờ đây hết thì nghĩa là hết
Quên cả hai cùng quên
Quan tâm làm chi
Kết cục là
Đúng hay sai?
Một người đau một người vui sao?
Một người đau thì một người khóc
Ai cũng có
Những câu chuyện phải quên đi
Đường ở phía trước giờ một mình bước
Có ai không lo sợ
Những điều tổn thương
Trời đất bao la rồi đây
Ai cũng sẽ thấy nơi ta thuộc về
Người hạnh phúc thì mình hạnh phúc
Người đau đớn thì mình đau đớn
Thôi cố chấp
Để biết học cách quay lưng
Chỉ cần ngày nào còn được bên nhau
Đã trao cho nhau trọn vẹn cả trái tim
Thì tháng năm dài ngày sau
Ta còn nhớ tên nhau
Một người đau một người vui sao?
Một người đau thì một người khóc
Ai cũng có
Những câu chuyện phải quên đi
Đường ở phía trước giờ một mình bước
Có ai không lo sợ
Những điều tổn thương
Trời đất bao la rồi đây
Ai cũng sẽ thấy
Người hạnh phúc thì mình hạnh phúc
Người đau đớn thì mình đau đớn
Thôi cố chấp
Để biết học cách quay lưng
Chỉ cần ngày nào còn được bên nhau
Đã trao cho nhau trọn vẹn cả trái tim
Thì tháng năm dài ngày sau
Ta còn nhớ tên nhau
Yêu chưa bao giờ là sai!