Yêu Anh Nhưng Không Thể Quay Về

Yêu Anh Nhưng Không Thể Quay Về

Xem MV bài hát

Lời bài hát Yêu Anh Nhưng Không Thể Quay Về

Đóng góp bởi

Thôi anh về đi còn
Tìm đến đây làm chi
Buông câu biệt ly lòng
Này úa cay bờ mi
Nay anh về đây chỉ
Làm em thêm xót xa
Hỡi anh tình mình nay đã hết.
Em quên thật sao ngày
Nào sống bên cạnh nhau
Yêu thương người trao
Hẹn thề mãi muôn đời sau
Hãy xóa hết bao ưu tư
Muộn phiền để anh
Quay về với em
Này người ơi em xin
Anh đừng nói nữa
Nếu yêu em thì anh đâu làm gì có lỗi
Đừng buồn anh chuyện
Ngày qua em hỡi
Vì giờ đây anh đã biết mình sai
Thế thôi anh hãy đi đi về
Cùng ai như ngày anh dối gian
Người yêu hỡi sao đành
Lãng quên bao ân tình
Xin em một lần hãy thứ tha
Đã hết rồi biết không anh
Mọi câu nói bây giờ đều vô nghĩa
Chẳng lẽ trái tim em
Không thương nhớ anh sao
Yêu anh thì lòng em vẫn yêu
Những không thể quay về
Thôi anh về đi còn
Tìm đến đây làm chi
Buông câu biệt ly lòng
Này úa cay bờ mi
Nay anh về đây chỉ
Làm em thêm xót xa
Hỡi anh tình mình nay đã hết.
Em quên thật sao ngày
Nào sống bên cạnh nhau
Yêu thương người trao
Hẹn thề mãi muôn đời sau
Hãy xóa hết bao ưu tư
Muộn phiền để anh
Quay về với em
Này người ơi em xin
Anh đừng nói nữa
Nếu yêu em thì anh đâu làm gì có lỗi
Đừng buồn anh chuyện
Ngày qua em hỡi
Vì giờ đây anh đã biết mình sai
Thế thôi anh hãy đi đi về
Cùng ai như ngày anh dối gian
Người yêu hỡi sao đành
Lãng quên bao ân tình
Xin em một lần hãy thứ tha
Đã hết rồi biết không anh
Mọi câu nói bây giờ đều vô nghĩa
Chẳng lẽ trái tim em
Không thương nhớ anh sao
Yêu anh thì lòng em vẫn yêu
Những không thể quay về
Thế thôi anh hãy đi đi về
Cùng ai như ngày anh dối gian
Người yêu hỡi sao đành
Lãng quên bao ân tình
Xin em một lần hãy thứ tha
Đã hết rồi biết không anh
Mọi câu nói bây giờ đều vô nghĩa
Chẳng lẽ trái tim em
Không thương nhớ anh sao
Yêu anh thì lòng em vẫn yêu
Những không thể quay về
Yêu anh thì lòng em vẫn yêu
Những không thể quay về