Yêu Anh Là Sai

Yêu Anh Là Sai

Lời bài hát Yêu Anh Là Sai

Đóng góp bởi

Người ta bảo tôi khi yêu thì chớ có quá tin
Dể ngày mai tôi sẽ
Không phải mang khổ đau
Chẵn tin lời ai nên khi
Yêu anh yêu thật lòng
Chỉ biết yêu mà không cần tính toan
Người ta bảo tôi sao yêu
Mà ngốc nghếch quá đi
Bảo ngoài tôi anh cũng yêu
Ai khác vậy thôi
Chẵn tin lời ai nên tôi trao anh
Cả cuộc đời
Để hôm nay tôi nhận lấy đắng cay
Vì tôi không tin lời ai giờ mới biết
Yêu anh là sai
Vì tôi không nghe lời ai nên
Hôm nay ra nong nỗi này
Giờ anh quay lưng bỏ đi
Khi anh đã chán không cần tôi
Giờ anh vui bên người mới lại
Một người nữa giống nhu tôi
Người ta đâu hay rằng anh toàn
Những dối gian trên đầu môi
Rồi sẽ như tôi mà thôi mang
Trong tim chung một nỗi buồn
Hình như khi yêu thì anh
Yêu ai cũng giống như đùa vui
Giờ tôi cô đơn lẽ loi
Thì tôi biết yêu anh là sai
Người ta bảo tôi khi yêu thì chớ có quá tin
Dể ngày mai tôi sẽ không phải
Mang khổ đau
Chẵn tin lời ai nên khi yêu anh
Yêu thật lòng
Chỉ biết yêu mà không cần tính toan
Người ta bảo tôi sao
Yêu mà ngốc nghếch quá đi
Bảo ngoài tôi
Anh cũng yêu ai khác vậy thôi
Chẵn tin lời ai nên tôi trao anh
Cả cuộc đời
Để hôm nay tôi nhận lấy đắng cay
Vì tôi không tin lời ai
Giờ mới biết yêu anh là sai
Vì tôi không nghe lời ai
Nên hôm nay ra nong nỗi này
Giờ anh quay lưng bỏ đi
Khi anh đã chán không cần tôi
Giờ anh vui bên người mới lại
Một người nữa giống nhu tôi
Người ta đâu hay rằng anh
Toàn những dối gian trên đầu môi
Rồi sẽ như tôi mà thôi mang
Trong tim chung một nỗi buồn
Hình như khi yêu thì anh yêu ai
Cũng giống như đùa vui
Giờ tôi cô đơn lẽ loi thì tôi biết
Yêu anh là sai
Vì tôi không tin lời ai
Vì tôi không nghe lời ai
Giờ mới biết yêu anh là sai
Nên hôm nay ra nong nỗi này
Giờ anh quay lưng bỏ đi
Khi anh đã chán không cần tôi
Giờ anh vui bên người mới
Lại một người nữa giống nhu tôi
Người ta đâu hay rằng anh
Toàn những dối gian trên đầu môi
Rồi sẽ như tôi mà thôi mang
Trong tim chung một nỗi buồn
Hình như khi yêu thì anh yêu ai
Cũng giống như đùa vui
Giờ tôi cô đơn lẽ loi
Thì tôi biết yêu anh là sai
Hình như khi yêu thì anh yêu ai
Cũng giống như đùa vui
Giờ tôi cô đơn lẽ loi
Thì tôi biết anh là sai