Yami wo Kiri Saku Hana [Goou Yoshimitsu ver.]

Yami wo Kiri Saku Hana [Goou Yoshimitsu ver.]