Xưa Và Nay

Xưa Và Nay

Xem MV bài hát

Lời bài hát Xưa Và Nay

Đóng góp bởi

Ngày xưa khi yêu nhau
Em nói yêu thật nhiều
Để từng chiều
Dìu nhau dưới hoàng hôn
Màn đêm vừa buông
Ánh trăng vừa nhô lên
Trên cát vàng
Mình nguyện thề lứa đôi
Ngồi bên nhau
Ta ngắm ánh trăng trôi
Chia sẽ bao chuyện vui
Thời gian trôi qua mau
Tình yêu cũng phai màu
Vì đường đời
Ai biết trước ngày sau
Ngày hôm qua còn nhau
Mà hôm nay xa rồi
Chỉ vì
Đam mê những cuộc chơi
Người ra đi
Như ánh trăng trôi
Lênh đênh giữa biển khơi
Đành sao người ơi
Em bước đi thật xa
Để tôi ngồi đây
Ôm sầu bao buồn bã
Giá như ngày xưa
Ta chưa quen gì nhau
Thì ngày hôm nay
Sẽ không khổ đau
Tại sao giờ đây
Em nói câu biệt ly
Vì sao ngày xưa
Em thề yêu mình tôi
Để rồi hôm nay
Lại gieo bao đắng cay
Vào bờ cát trắng
Tan biến như tình yêu
Xưa và nay
Thời gian trôi qua mau
Tình yêu cũng phai màu
Vì đường đời
Ai biết trước ngày sau
Ngày hôm qua còn nhau
Mà hôm nay xa rồi
Chỉ vì
Đam mê những cuộc chơi
Người ra đi
Như ánh trăng trôi
Lênh đênh giữa biển khơi
Đành sao người ơi
Em bước đi thật xa
Để tôi ngồi đây
Ôm sầu bao buồn bã
Giá như ngày xưa
Ta chưa quen gì nhau
Thì ngày hôm nay
Sẽ không khổ đau
Tại sao giờ đây
Em nói câu biệt ly
Vì sao ngày xưa
Em thề yêu mình tôi
Để rồi hôm nay
Lại gieo bao đắng cay
Vào bờ cát trắng
Tan biến như tình yêu
Xưa và nay
Đành sao người ơi
Em bước đi thật xa
Để tôi ngồi đây
Ôm sầu bao buồn bã
Giá như ngày xưa
Ta chưa quen gì nhau
Thì ngày hôm nay
Sẽ không không khổ đau
Tại sao giờ đây
Em nói câu biệt ly
Vì sao ngày xưa
Em thề yêu mình tôi
Để rồi hôm nay
Lại gieo bao đắng cay
Vào bờ cát trắng
Tan biến như tình yêu
Xưa và nay
Để rồi hôm nay
Lại gieo bao đắng cay
Vào bờ cát trắng
Tan biến như tình yêu
Xưa và nay