Lời bài hát Xót Xa

Đóng góp bởi

Đôi khi lòng muốn
Yêu em thật nhiều
Mà ân tình đó
Trả lại bao nhiêu
Đời em là cả
ước muốn tương lai
Còn tôi giờ chỉ
Tay trắng đôi tay
Làm sao chung đường chung bước
Thôi em đừng nhắc
Tên tôi làm gì
Đời như không biết
Hãy tìm quên đi
Từ khi em lỡ
Cất bước ra đi
Lòng tôi đau xót
Giây phút phân ly
Ước mơ còn ước mơ gì
Ngoài trời đổ mưa
Như mưa trong lòng
Mưa rơi ướt trong tâm hồn
Tình yêu vỗ cánh bay đi
Mang về trả lại trăng sao
Yêu nhau đừng để
Cho nhau buồn lòng
Tình như chiếc lá
Rớt rụng bên song
Hỏi em em có
Biết hay không
Mà sao em để
Tôi nhớ tôi mong
Cách chia nào chẳng đau lòng
Đôi khi lòng muốn
Yêu em thật nhiều
Mà ân tình đó
Trả lại bao nhiêu
Đời em là cả
ước muốn tương lai
Còn tôi giờ chỉ
Tay trắng đôi tay
Làm sao chung đường chung bước
Thôi em đừng nhắc
Tên tôi làm gì
Đời như không biết
Hãy tìm quên đi
Từ khi em lỡ
Cất bước ra đi
Lòng tôi đau xót
Giây phút phân ly
Ước mơ còn ước mơ gì
Ngoài trời đổ mưa
Như mưa trong lòng
Mưa rơi ướt trong tâm hồn
Tình yêu vỗ cánh bay đi
Mang về trả lại trăng sao
Yêu nhau đừng để
Cho nhau buồn lòng
Tình như chiếc lá
Rớt rụng bên song
Hỏi em em có
Biết hay không
Mà sao em để
Tôi nhớ tôi mong
Cách chia nào chẳng đau lòng