Xóm Đêm

Xóm Đêm

Lời bài hát Xóm Đêm

Đóng góp bởi

Đường về canh thâu
Đêm khuya ngõ sâu
Như không màu
Qua phênh vênh có bao mái đầu
Hắt hiu vàng ánh điện câu
Đường dài không bóng
Xa nghe tiếng ai ru mơ màng
Mưa rơi rơi xóa lối đi mòn
Có đôi lòng vẫn chờ mong
Ai chia tay ai đầu xóm vắng im lìm
Ai rung lên tia mắt
Ngàn câu êm đềm
Mong sao cho duyên nghèo
Mai nắng reo thềm
Đẹp kiếp sống thêm
Màn đêm tịch liêu
Nghe ai thoáng ru câu mến trìu
Nghe không gian
Tiếng yêu thương nhiều
Hứa cho đời thôi đìu hiu
Đêm tha hương ai vọng trông
Đêm cô liu chinh phụ mong
Đêm bao cánh mưa âm thầm
Theo gió về khua cơn mộng
Hẹn mai ánh xuân nồng
Cho nên đêm còn dậy hương
Để dìu bước chân ai trên đường
Để nhìn xóm khuya không buồn
Vì người biết mang tình thương
Đường về canh thâu
Đêm khuya ngõ sâu
Như không màu
Qua phênh vênh có bao mái đầu
Hắt hiu vàng ánh điện câu
Đường dài không bóng
Xa nghe tiếng ai ru mơ màng
Mưa rơi rơi xóa lối đi mòn
Có đôi lòng vẫn chờ mong
Đêm tha hương ai vọng trông
Đêm cô liu chinh phụ mong
Đêm bao cánh mưa âm thầm
Theo gió về khua cơn mộng
Hẹn mai ánh xuân nồng
Cho nên đêm còn dậy hương
Để dìu bước chân ai trên đường
Để nhìn xóm khuya không buồn
Vì người biết mang tình thương
Màn đêm tịch liêu
Nghe ai thoáng ru câu mến trìu
Nghe không gian
Tiếng yêu thương nhiều
Hứa cho đời thôi đìu hiu
Hứa cho đời thôi đìu hiu
Hứa cho đời thôi đìu hiu