Xóm Đêm

Xóm Đêm

Lời bài hát Xóm Đêm

Đóng góp bởi


Đường về
Canh thâu...
Đêm khuya ngõ sâu
Như không màu
Qua phên vênh
Có.. bao mái đầu...
Hắt hiu
Vàng ánh.. điện câu.
Đường dài.. không bóng
Xa nghe tiếng ai
Ru mơ... màng
Mưa rơi rơi
Xóa lối đi.... mòn
Có đôi lòng
Vẫn.... chờ mong.
Ai chia tay ai
Đầu xóm vắng im lìm
Ai rung lên tia mắt
Ngàn câu.... êm đềm
Mong sao cho duyên nghèo
Mai nắng... gieo thêm
Đẹp kiếp sống.. thêm.
Màn đêm...
Tịch liêu
Nghe ai thoáng ru
Câu mến trìu
Nghe không gian
Tiếng yêu thương.. nhiều
Hứa cho đời thôi... đìu hiu.
Ai chia tay ai
Đầu xóm vắng im lìm
Ai rung lên tia mắt
Ngàn câu êm đềm
Mong sao cho duyên nghèo
Mai nắng gieo thêm
Đẹp kiếp sống thêm...
Màn đêm...
Tịch liêu
Nghe ai thoáng ru
Câu mến trìu
Nghe không gian
Tiếng yêu thương nhiều
Hứa cho đời thôi...
Đìu hiu.
Đêm...
Tha hương ai vọng trông
Đêm...
Cô liêu chinh phụ mong
Đêm ...
Bao canh mưa âm thầm
Theo gió về khua cơn mộng
Hẹn mai ánh xuân nồng.
Cho...
Nên đêm còn dậy hương
Để dìu bước chân ai trên đường
Để nhìn xóm khuya không buồn
Vì người biết mang tình thương.
Màn đêm...
Tịch liêu
Nghe ai thoáng ru
Câu mến trìu
Nghe không gian
Tiếng yêu thương nhiều
Hứa cho đời thôi...
Đìu hiu.
Hứa cho đời thôi...
Đìu... hiu.....