Xin Trả Lại Cho Em

Xin Trả Lại Cho Em

Xem MV bài hát

Lời bài hát Xin Trả Lại Cho Em

Đóng góp bởi

Xin trả cho người từng
Lời thương lời nhớ
Xin trả cho người từng
Ngày tháng mộng mơ
Trả cho anh một ánh
Mắt với nụ cười ngây thơ
Mà một đời tôi
Trót yêu lầm lỡ.
Xin trả anh về về
Bên khung trời mới
Xin trả anh về về
Thế giới của anh
Để cho anh được sống
Với cái mà đời anh muốn
Vì bên tôi nào
Có sướng vui gì.
Nay tôi đâu còn gì, đâu
Còn màu son êm ấm
Làm sao lôi kéo bước
Chân anh về bên tôi
Tình đành chia hai lối,
Thôi anh hãy đi về,
Bên kia có bao
Người đang đón đợi chờ anh ai.
Chẳng đau lòng một
Khi duyên tình lỡ,
Nhưng có đau nào
Bằng lầm lỡ vì yêu
Thì thôi anh đừng khóc nước
Mắt nào mà không đắng
Từ nay tôi đành tâm
Sống riêng mình.
Xin trả anh về về
Bên khung trời mới
Xin trả anh về về
Thế giới của anh
Để cho anh được sống
Với cái mà đời anh muốn
Vì bên tôi nào
Có sướng vui gì.
Nay tôi đâu còn gì, đâu
Còn màu son êm ấm
Làm sao lôi kéo bước
Chân anh về bên tôi
Tình đành chia hai lối,
Thôi anh hãy đi về,
Bên kia có bao
Người đang đón đợi chờ anh ai.
Chẳng đau lòng một
Khi duyên tình lỡ,
Nhưng có đau nào
Bằng lầm lỡ vì yêu
Thì thôi anh đừng khóc nước
Mắt nào mà không đắng
Từ nay tôi đành tâm
Sống riêng mình.
Thì thôi anh đừng khóc nước
Mắt nào mà không đắng
Từ nay tôi đành tâm
Sống riêng mình.