Xin Trả Lại Anh

Xin Trả Lại Anh

Lời bài hát Xin Trả Lại Anh

Đóng góp bởi

Xin trả cho người
Từng lời thương lời nhớ
Xin trả cho người
Từng ngày tháng mộng mơ
Trả cho em một ánh mắt
Với nụ cười thơ ngây
Mà một đời tôi đã trót
Yêu lầm lỡ.
Xin trả anh về
Về bên khung trời mới
Xin trả anh về
Về thế giới của anh
Để cho anh được sống với
Cái... đời mà anh vui
Vì bên tôi người có sướng vui... gì....
Nay... tôi đâu còn gì
Đâu còn màu son êm ấm
Làm sao tôi kéo bước
Chân anh về bên tôi
Tình đành chia hai lối
Thôi anh hãy đi về
Bên kia có bao người
Đang đón.. đợi chờ... anh....
Ai chẳng đau lòng
Một khi duyên tình lỡ
Nhưng có đau nào
Bằng lầm lỡ vì yêu
Thì thôi anh đừng khóc
Nước mắt nào mà không đắng
Từ nay thôi đành tâm sống.....
Riêng... mình.....
Xin trả anh về
Về bên khung trời mới
Xin trả anh về
Về thế giới của anh
Để cho anh được sống với
Cái... đời mà anh vui
Vì bên tôi người có sướng vui... gì....
Nay... tôi đâu còn gì
Đâu còn màu son êm ấm
Làm sao tôi kéo bước
Chân anh về bên tôi
Tình đành chia hai lối
Thôi anh hãy đi về
Bên kia có bao người
Đang đón.. đợi chờ... anh....
Ai chẳng đau lòng
Một khi duyên tình lỡ
Nhưng có đau nào
Bằng lầm lỡ vì yêu
Thì thôi anh đừng khóc
Nước mắt nào mà không đắng
Từ nay tôi đành tâm sống.....
Riêng... mình.....
Thì thôi anh đừng khóc
Nước mắt nào mà không đắng
Từ nay tôi đành tâm sống.....
Riêng... mình.....