Xin Trả Cho Em

Xin Trả Cho Em

Lời bài hát Xin Trả Cho Em

Đóng góp bởi

Xin trả cho người,
Từng lời thương lời nhớ
Xin trả cho người,
Từng ngày tháng mộng mơ
Trả cho anh, từng ánh mắt,
Với.. nụ cười ngây thơ
Mà một đời,
Tôi đã trót yêu lầm lỡ..
Xin trả anh về,
Về bên khung trời mới
Xin trả anh về,
Về thế giới của anh
Để cho anh, được sống,
Với.. cái đời mà anh vui
Vì bên tôi,
Người có.. sướng vui gì.
Nay..Tôi đâu còn gì... đâu
Còn màu son êm ấm
Làm sao, lôi kéo, bước..
Chân anh về bên tôi
Tình đành chia hai lối..
Thôi anh hãy đi về
Bên kia có bao người,
Đang.. đón đợi chờ anh.
Ai chẳng đau lòng,
Một khi duyên tình lỡ
Nhưng có đâu nào,
Bằng lầm lỡ vì yêu
Thì thôi anh đừng khóc
Ước.. mắt nào mà không đắng
Từ nay tôi, đành
Tâm sống riêng mình.
Xin trả anh về,
Về bên khung trời mới
Xin trả anh về,
Về thế giới của anh
Để cho anh, được sống,
Với.. cái đời mà anh vui
Vì bên tôi,
Người có.. sướng vui gì.
Nay..Tôi đâu còn gì... đâu
Còn màu son êm ấm
Làm sao, lôi kéo, bước..
Chân anh về bên tôi
Tình đành chia hai lối..
Thôi anh hãy đi về
Bên kia có bao người,
Đang.. đón đợi chờ anh.
Ai chẳng đau lòng,
Một khi duyên tình lỡ
Nhưng có đâu nào,
Bằng lầm lỡ vì yêu
Thì thôi anh đừng khóc
Nước.. mắt nào mà không đắng
Từ nay tôi, đành
Tâm sống riêng mình.
Thì thôi anh đừng khóc
Nước.. mắt nào mà không đắng
Từ nay tôi, đành
Tâm sống riêng mình.