Xin Rạng Ngời

Xin Rạng Ngời

Lời bài hát Xin Rạng Ngời

Đóng góp bởi

Đất thơm hương cho từng bông lúa trổ. Tiếng khóc òa ôi tiếng nước thân thương Đêm vẫn dài mẹ cùng trời khuya thức Thầm lặng trông chừng giọt máu của quê hương. Tiếng nước vẫn thở than theo con cò con vạc Chăm sóc một cuộc đời trìu mến để dành cho con. Tiếng nước vẫn thở than, ước mơ không đẹp như hy vọng. Tiếng nước buồn trong ánh mắt lời ru. Tiếng nước vẫn rền vang gót chân con ngày mới. Triệu triệu con người tiến đến đài vinh quanh. Biết bao giờ ánh hồng chân trời mới. Xin rạng ngời khuôn mặt Việt mẹ ơi.