Xin Lỗi Anh / 对不起

Xin Lỗi Anh / 对不起

Lời bài hát Xin Lỗi Anh / 对不起

Đóng góp bởi

你从我的世界抽离 Nǐ cóng wǒ de shìjìe chōu lí Anh rời xa khỏi thế giới của em 放不下的记忆 fàng bùxìa de jìyì để lại những kí ức mãi day dứt. 你的每一句话语 nǐ de měi yījù huaỳǔ Mỗi một lời anh nói 都显得太过肯定 dōu xiǎndé tàigùo kěndìng đều tỏ ra chắc chắn vô cùng. 可是怎么骗自己 kěshì zěnme pìan zìjǐ Nhưng làm sao em lừa được bản thân. 梦里都会更清晰 mèng lǐ dūhùi gèng qīngxī Đến trong mơ còn rõ hơn hiện thực 一句sorry对不起 yījù sorry dùibùqǐ Một lời xin lỗi, xin lỗi anh. 是我太过于爱你 shì wǒ tàiguoỳú ài nǐ Là tại em yêu anh quá. 当初是我选择了这段爱情 dāngchū shì wǒ xuǎnzéle zhè dùan àiqíng Ngày ấy em đã bắt đầu chuyện tình mình. 就算心酸痛苦也要走下去 jìusùan xīnsuān tòngkǔ yě yào zǒu xìaqù Dẫu cho chua xót đớn đau cũng phải gắng bước tiếp. 望着你的背影没留任何余地 wàngzhe nǐ de beìyǐng méi líu rènhé ýudì Nhìn anh đi xa dần, chẳng hề cho em một chút cơ hội. 不知道什么时候还能见到你 bù zhīdào shénme shíhòu hái néng jìan dào nǐ Không biết đến khi nào mới lại được gặp anh. 你总说我太过着急并没那么爱你 nǐ zǒng shuō wǒ tài gùo zhāojí bìng méi nàme ài nǐ Anh luôn nói do em nóng vội, em nào có yêu anh đến thế. 其实我都知道只是你的常用语 qíshí wǒ dū zhīdào zhǐshì nǐ de chángyòng yǔ Thực ra em biết đó là câu cửa miệng của anh. 一直没有回应依然等到天明 yīzhí meiyó̌u huíyīng yīrán děngdào tiānmíng Chẳng được đáp lại nhưng em cứ đợi tới sáng. 下一站是否叫回忆 xìa ýi zhàn shìfǒu jìao huíyì Liệu điểm đến tới có mang chữ “đã xa” 啦儿啦啦儿啦儿啦 (x4) la er lā lā er la er la Người dịch: Song lục